Good Health Oyster Plus Zinc 60 capsules

$14.99 285,405
In stock
Shipping weight
0.15
Units / Carton
42
SKU
9345147001789

Category

Vitamins |

Shipping rate to Vietnam

$11.99 / kg

Stock Availability

Store Stock Expiry Date
Bankstown409.2023
Cabramatta8407.2024
Hanoi310.2023
Haiphong3908.2023
SaigonOut of Stock
Express ship from SG - HP warehouse
Nhận hàng từ 1 - 4 ngày

Good Health Oyster Plus Zinc 60 capsules provides naturally occurring vitamins, minerals, and nutrients for everyday health and wellbeing. The added zinc boosts the naturally occurring amounts present in oysters, for reproductive and immune support.

Directions:

Adults: Take 1 to 2 capsules daily or as professionally advised. 

Capsules may be opened and added to food.

Viên Good Health Oyster Plus Zinc cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng tự nhiên cho sức khỏe và an sinh hàng ngày. Kẽm bổ sung làm tăng lượng xuất hiện tự nhiên trong hàu, để hỗ trợ sinh sản và miễn dịch.

Cách dùng

Người lớn: Uống từ 1 đến 2 viên mỗi ngày hoặc được tư vấn bác si, có thể được mở ra và thêm vào thức ăn.

More Information
Cabramatta Expiry Date 07.2024
Bankstown Expiry Date 09.2023
Saigon Expiry Date 00.0000
Hanoi Expiry Date 10.2023
Haiphong Expiry Date 08.2023
©2019 OZANEXPRESS | ABN: 14 630 143 314