Vitatree Essence of Kangaroo 40000 Max 100 capsules

$19.00 363,766
In stock
Shipping weight
0.20
SKU
9348444000233
  • Buy 3 for $18.00 346,766 each and save 5%
  • Buy 6 for $17.00 329,766 each and save 11%

Category

Vitamins |

Shipping rate to Vietnam

$11.99 / kg

Stock Availability

Store Stock Expiry Date
BankstownOut of Stock
Cabramatta403.2024
Hanoi1103.2024
Haiphong1303.2024
Saigon303.2024
Express ship from SG - HP warehouse
Nhận hàng từ 1 - 4 ngày

Kangaroo is well known animal that only can be found in Australia.

Kangaroo meat has the highest level of protein and the highest level of minerals such as zinc, iron, potassium, and sodium.

Essence of Kangaroo helps increasing physical strength and enhancing sexual energy. It can also regenerate vital functions and improve weakness in limbs and fatigue. It is especially beneficial for stamina and strength in men.

Directions:

Take 1-2 capsules daily after meal

Vitatree Essence of Kangaroo có hàm lượng protein cao nhất và mức khoáng chất cao nhất như kẽm, sắt, kali và natri, giúp tăng cường sức mạnh thể chất và tăng cường năng lượng tình dục. Nó cũng có thể tái tạo các chức năng quan trọng và cải thiện điểm yếu trong chân tay và mệt mỏi. Nó đặc biệt có lợi cho sức chịu đựng và sức mạnh ở nam giới.

Cách dùng

Uống 1-2 viên mỗi ngày sau bữa ăn

More Information
Cabramatta Expiry Date 03.2024
Bankstown Expiry Date 03.2024
Saigon Expiry Date 03.2024
Hanoi Expiry Date 03.2024
Haiphong Expiry Date 03.2024
©2019 OZANEXPRESS | ABN: 14 630 143 314