Vitatree Essence of Kangaroo 40000 Max 100 capsules

$19.00 353,067
In stock
Shipping weight
0.20
SKU
9348444000233
  • Buy 3 for $18.00 336,567 each and save 5%
  • Buy 6 for $17.00 320,067 each and save 11%

Category

Vitamins |

Shipping rate to Vietnam

$11.99 / kg

Stock Availability

Store Stock Expiry Date
BankstownOut of Stock
Cabramatta11904.2025
Hanoi3800.0000
Haiphong1004.2025
Saigon3004.2025
Express ship from SG - HP warehouse
Nhận hàng từ 1 - 4 ngày

Kangaroo is well known animal that only can be found in Australia.

Kangaroo meat has the highest level of protein and the highest level of minerals such as zinc, iron, potassium, and sodium.

Essence of Kangaroo helps increasing physical strength and enhancing sexual energy. It can also regenerate vital functions and improve weakness in limbs and fatigue. It is especially beneficial for stamina and strength in men.

Directions:

Take 1-2 capsules daily after meal

Vitatree Essence of Kangaroo có hàm lượng protein cao nhất và mức khoáng chất cao nhất như kẽm, sắt, kali và natri, giúp tăng cường sức mạnh thể chất và tăng cường năng lượng tình dục. Nó cũng có thể tái tạo các chức năng quan trọng và cải thiện điểm yếu trong chân tay và mệt mỏi. Nó đặc biệt có lợi cho sức chịu đựng và sức mạnh ở nam giới.

Cách dùng

Uống 1-2 viên mỗi ngày sau bữa ăn

©2019 OZANEXPRESS | ABN: 14 630 143 314